# زیباترین

کوتاه ِ عاشقــــانــــــه .ـــ.ـــ.ــــ

  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=       دِلــــــــــی که شــکســتی رآ گـچ چــآره نــکرد ... گِل گــرفتمــش ./     =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=     ســـرد بودنـــم رآ بگـــذآر به حـســآب ِ گرم بودنت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 37 بازدید