** جملات زیبای عاشقانه **

 

کلافه شدن یعنی : دلتنگ کسی باشی که نیست و حوصله کسی را نداشته باشی که هست .

قلبقلبقلب

مچاله زیاد شده ام ... این بار قصد دارم یه چیز جدید را تجربه کنم ، پس جر میخورم !

قلبقلبقلب

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند میشود !! امید باران دارم .

قلبقلبقلب

کف بینی نکن ، دستی که به سویت دراز شده !! طالعش تویی ...

قلبقلبقلب

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات میزنند

این مردمان

به شرط چاقو دل میبرند

قلبقلبقلب

سالهاست که بر چوبه تیر باران زندگیم آویزانم ... افسوس ! که

از شلیک خبری نیست

قلبقلبقلب

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
غضنفر

عااااااااااسقتم [چشمک][چشمک] آبجی :دی شماره بدم پاره کنی ؟