* تک مصرع های ناب *

 

من و انکار شراب این چه حکایت باشد // حافظ

من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم // سعدی

مرا به شور به شیوه به شرم بوسیدی // علی معلم دامغانی

این بت نه عجب باشد اگر من بپرستم // سعدی

این گرگ را به قیمت یوسف خریده ام // صائب تبریزی

نه شبم نه شب پرستم ، که حدیث خواب گویم // مولوی

/ 1 نظر / 250 بازدید
ابوالفضل

عالی بوووود،مرسی عزیز